FIKO als goed doel?

Heeft u iets te vieren en steunt u liever een goed doel dan persoonlijke geschenken te ontvangen? Dan kan u uw gasten uitnodigen om een gift te doen aan ons onderzoeksfonds. Ook als u deelneemt aan een sportmanifestatie waarbij sponsoring mogelijk is, kan u FIKO (laten) steunen. U kan zelf ook een benefietactiviteit voor ons opzetten.

Wij ondersteunen u graag en bezorgen u de nodige technische informatie, samen met de collega's van het KU Leuven Universiteitsfonds. U krijgt een unieke VGS-code, een gestructureerde mededeling die uw gasten gebruiken bij hun gift. Dankzij die code komen hun giften rechtstreeks in ons fonds terecht. Wij bezorgen u nadien het totaalbedrag dat wij dankzij uw feest of actie ontvangen.

Een (duo-)legaat voor FIKO

Bij een duo-legaat schenkt u een deel van uw erfenis aan het fonds (formeel aan de KU Leuven), en een deel aan uw andere erfgenamen. De KU Leuven betaalt hierbij de erfbelasting: niet enkel op haar deel, maar ook op wat u aan uw andere erfgenamen nalaat. 

Meer informatie