Pre-klinisch onderzoek

Pre-klinisch onderzoek

Organoïden voor de screening van anti-kankergeneesmiddelen

Combineren van verschillende geneesmiddelen die elk een bepaalde zwakke plek van de tumor te lijf gaan, vormt een zeer beloftevolle aanpak. Alleen: het aantal mogelijke te testen combinaties wordt snel zo groot, dat tests op muizen niet meer haalbaar zijn. Daarom ontwikkelen LKI onderzoekers een platform waarin zogenaamde tumororganoiden gekweekt worden. Dit zijn kleine "klompjes" van cellen die zich in een proefschaaltje net zo ontwikkelen als de tumor zelf, en de verschillende componenten bevatten die we in de tumor ook aantreffen: niet alleen tumorcellen, maar ook bloedvaatjes, immuuncellen, bindweefselcellen. Uit 1 tumor kan een zeer groot aantal organoiden gekweekt worden, wat dan ook toelaat om een veel groter aantal combinaties van geneesmiddelen te testen. 

TRACE - Het LKI platform voor tumorxenograften afkomstig van de patiënt

Hoewel we er sterk naar streven om steeds minder proefdieren te gebruiken, blijft het zo dat bepaalde cruciale aspecten van kanker praktisch alleen in de context van een volledig organisme kunnen bestudeerd worden. Bijvoorbeeld: metastase of uitzaaiing waarbij cellen zich veplaatsen vanuit de tumor naar andere organen. Via het TRACE platform kunnen we stukjes tumor van de patiënt zelf inplanten in muizen: dit noemen we een tumorxenograft. Dit levert een heel realistisch beeld op van de werking van tumoren. Bovendien kan informatie die bekomen wordt uit de analyse van de xenografts ook gebruikt voor de ontwikkeling van nieuwe behandelingsstrategieën. 

Ontwikkeling van beeldvormingstechnieken voor preklinisch onderzoek

"Seeing is believing". Wanneer LKI onderzoekers de effecten van nieuwe anti-kankermiddelen bestuderen, willen zij uiteraard zien wat er concreet gebeurt in een intact organisme Vandaar dat beeldvorming zo'n belangrijke rol speelt in het pre-klinisch onderzoek. Via geavanceerde beeldvormingstechnieken kan b.v. de uitzaaiing van een tumor of de reactie van een tumor op behandeling rechtstreeks in beeld gebracht worden in muizen.