Opvolging

Opvolging

Vloeibare biopsieën voor de detectie en opvolging van kanker

Door de steeds gevoeligere moleculaire detectiemethoden is het heden mogelijk om allerlei van de tumor afkomstige moleculen (DNA, eiwitten, lipiden....) te detecteren in het bloed. Detectie van tumorspecifieke moleculen wordt ingezet voor verschillende doeleinden: diagnose, klassificatie, therapieselectie, opvolging, detectie van herval enz. LKI onderzoekers zijn op dit terrein op vele verschillende fronten actief. Zo worden momenteel verschillende tests ontworpen voor de diagnose van ovariumkanker, voor de selectie van de juiste immunotherapie, of voor de opsporing van kanker in een zeer vroeg stadium. Recent ontdekten LKI onderzoekers geheel toevallig dat de NIPT test, die normaal gebruikt wordt om in het bloed van de moeder mogelijke afwijkingen in het foetale DNA op te sporen, ook via detectie van afwijkingen in het moederlijke DNA tumoren bij de moeder aan het licht kan brengen. Daardoor is dan weer een nieuwe onderzoekslijn ontstaan, waarin een van de NIPT afgeleide test wordt ontwikkeld voor de vroegtijdige detectie van kanker in een grote populatie van proefpersonen.

Moleculaire beeldvorming van tumoren

Zeer accurate beeldvorming is cruciaal, niet alleen voor de opsporing van tumoren, maar ook voor het bepalen van hun exacte anatomische positie (vóór chirurgie of radiotherapie) en voor het opvolgen van de respons op chemotherapie. LKI onderzoekers werken intensief aan de technische verfijning van deze beeldvormingstechnieken. MRI (Magnetic Resonance Imaging) is hiervan wellicht het gekendste voorbeeld. Recent werd in UZ Leuven de eerste gecombineerde PET-MRI scanner in gebruik genomen. De MRI scan geeft een beeld met hoog contrast en veel ruimtelijke details. Bij een PET scan wordt een kleine hoeveelheid radioactieve speurstof geïnjecteerd, bijvoorbeeld van een gemerkte suiker (glucose). Op de scan wordt de locatie van gebieden met verhoogd suikergebruik zoals kwaadaardige weefsels, in beeld gebracht. De combinatie van PET en MRI brengt het beste van twee werelden samen en zorgt voor een juistere en snellere diagnose.