Multiomics

Moleculaire analyse

DNA en RNA analyse van cellen binnen hun oorspronkelijke ruimtelijke tumorcontext

Om beter inzicht te krijgen in de werking van tumoren, is het cruciaal om de afzonderlijke cellen daarin binnen hun lokale ruimtelijke context te kunnen bestuderen. In dit project willen we een baanbrekende technologie ontwikkelen die ons toelaat om in elke afzonderlijke cel in een tumor het DNA en het RNA in kaart te brengen, en dit binnenin de oorspronkelijke weefselcontext. Dit zal ons een schat aan informatie leveren i.v.m. de functionele diversiteit van cellen in tumoren. 

Opsporen en visualiseren van lipidenafwijkingen in kankercellen

Door wijzigingen in het lipidenmetabolisme wijkt de lipidensamenstelling van kankercellen sterk af van deze van normale cellen. In dit project wordt onderzocht hoe we kunnen interfereren met het lipidenmetabolisme van kankercellen, om deze meer gevoelig te maken voor kankertherapieën. Verder werken we aan nieuwe analysemethoden voor de detectie van lipiden in intacte tumorweefsels en in bloedstalen, ter ondersteuning van kankerdiagnostiek. 

Metabolisme van tumoren: rol in uitzaaiing en tumorimmuniteit

Het metabolisme van kankercellen, maar ook dat van de immuuncellen en de bloedvatcellen die aanwezig zijn in tumoren, speelt een cruciale rol bij kanker. En dit niet alleen bij het ontstaan, maar ook in de groei en de uitzaaiing van tumoren en in de immuunafweer tegen tumoren. In deze onderzoekslijn worden veranderingen in de metabole paden van kankercellen (en andere cellen aanwezig in een tumor) nader bestudeerd, met het oog op remming van uitzaaiing en versterking van de tumorafweer.