Doelwitten en Biomerkers

Doelwitten en Biomerkers

Transport van- en naar de celkern als doelwit voor nieuwe kankergeneesmiddelen.

De normale werking van cellen is sterk afhankelijk van transport van eiwitten in en uit de celkern. Vele soorten kankers vertonen fouten in dit mechanisme, waardoor er teveel export is van bepaalde eiwitten die normaal in de celkern zouden moeten blijven. In deze onderzoekslijn wordt onderzocht hoe we op bepaalde doelwitten in dit import- en exportmechanisme kunnen ingrijpen. Daartoe werden kleine moleculen gesynthetiseerd, waarvan sommige reeds met succes in klinische studies getest worden voor de behandeling van kanker. 

Onderzoek van melanocytenontwikkeling voor het vinden van biomerkers van melanoma.

Vroege detectie van melanoma is cruciaal om de overlevingskansen te verbeteren. Helaas zijn er nog geen biomerkers bekend die de vroege opsporing van melanoma zouden mogelijk maken. In dit project wordt onderzocht hoe normale melanocyten zich ontwikkelen. Bovendien worden de cellulaire en moleculaire mechanismen van de stapsgewijze ontwikkeling van melanomen onderzocht, voor beter inzicht in de ziekteprogressie en voor het identificeren van biomarkers waarmee melanomen hopelijk vroegtijdiger zullen kunnen worden opgespoord.