Tumor

De tumor als gemeenschap van cellen

Tumoren bestaan uit vele soorten cellen. Niet alleen kankercellen, maar ook bloedvatcellen, immuuncellen, bindweefselcellen. Zij beïnvloeden elkaar sterk, door onderlinge contacten en door afgescheiden stoffen. Daarin willen we meer inzicht krijgen. Hieronder vindt u een selectie van LKI onderzoekslijnen die zich hierop toespitsen.

Celdood in tumoren als middel om anti-tumor afweer op te wekken.

Immunotherapie is zeer beloftevol, maar kan sterk verbeterd worden door meer inzicht in de interacties tussen immuuncellen enerzijds, en kanker-, bloedvat-, lymfevatcellen anderzijds. Hoe reageren immuuncellen op signalen die worden afgegeven door stervende kankercellen? Hoe beïnvloedt celdood van tumorbloedvatcellen de anti-tumorimmuniteit? Uiteindelijk doel van deze lijn is om synergieën op te wekken tussen celdoodmechanismen en anti-tumorimmuniteit. 

Herstellen van tumorbloedvaten ter afremming van metastasering

De bloedvaten van tumoren hebben een abnormale, misvormde structuur. Hierdoor functioneren zij onvoldoende (zij voeren onvoldoende zuurstof en voeding aan) en gaan de tumorcellen ernaar streven om de tumor te verlaten (metastase). In deze onderzoekslijn wordt gepoogd om via ingrijpen op het metabolisme van bloedvatcellen (de zogenaamde endotheelcellen) deze bloedvaten terug te normaliseren, teneinde de drang naar metastaseren een halte toe te roepen. 

Inzicht in de onderlinge wisselwerking van celsoorten in tumoren als sleutel voor nieuwe therapieën

De verschillende soorten cellen (kankercllen, bloedvatcellen, immuuncellen) in een tumor leven niet los naast elkaar, maar beïnvloeden elkaar sterk. In deze onderzoekslijn wordt o.a. het effect bestudeerd van zuurstoftekort in tumoren op de werking van tumor geassocieerde macrofagen. Via ingrijpen op het metabolisme van deze cellen wordt gepoogd om hun tumorbevorderende werking (die o.a. verloopt via stimulatie van metastase, bloedvatgroei en immuunremming) tegen te gaan.