Behandeling

Behandeling

Doelgerichte behandeling voor het steeds preciezer treffen van de tumor

De sterk toegenomen inzichten in de werkingsmechanismen van normale cellen versus kankercellen maken het nu mogelijk om in te werken op specifieke afwijkingen in de kankercellen van de patiënt (doelgerichte behandeling of "targeted therapy") . Zo beschikken we momenteel over een sterk groeiend arsenaal van  geneesmiddelen die inwerken op groeifactorsignalisatie, uitzaaiing, ontsnappen aan celdood, tumorbloedvatvorming, tumormetabolisme enz. Het LKI speelt een pionierende rol wat betreft klinische studies met deze nieuwe geneesmiddelen: in 2018 was het LKI koploper met het grootste aantal in klinische studies opgenomen patiënten binnen de gehele EORTC (European Organisation for Research and Treatment of Cancer).

Immunotherapie: inzet van het eigen immuunsysteem voor de behandeling van kanker

De succesvolle inzet van het eigen immuunsysteem in de strijd tegen kanker bracht in de voorbije jaren een revolutie teweeg in de behandeling van verschillende kankers. Binnen het LKI lopen verschillende klinische studies op dit gebied, waarbij uiteenlopende pistes worden geëxploreerd. Zo zijn er de "immuun checkpoint blockers", gericht op het opheffen van allerlei remmen op de tumorafweer. Verder ook de tumorvaccins, waarbij de patiënt wordt gevaccinneerd met componenten afkomstig van de eigen tumor. Ook cellulaire therapieën worden bestudeerd, waarbij lichaamseigen immuuncellen van de patiënt via het bloed worden afgenomen en in het laboratorium worden "versterkt" om dan bij de patiënt te worden ingezet (b.v CAR-T cell therapie). 

Protontherapie: een zeer precieze vorm van radiotherapie

Protontherapie is een innovatieve vorm van radiotherapie die heel gericht kwaadaardige tumoren bestraalt, waardoor gezond weefsel minder wordt aangetast. Het verlaagt ook het risico op een nieuwe tumor, uitgelokt door de bestraling zelf. De therapie is wereldwijd in opmars voor de behandeling van kanker bij patiënten bij wie precisiebestraling belangrijk is, zoals bij kinderen met kanker, maar ook bij volwassenen met een tumor gelegen dicht bij levensnoodzakelijke organen, zoals de hersenen. Het Leuvense onderzoek spitst zich vooral toe op de verfijning van de protonenstralen en op de onderlinge afstemming van de beeldvorming, zoals een CT-scan, en de protonenbestraling.