Fiko proces


Van patiënt naar labo en terug...

In onze onderzoekscyclus staan de patiënt en zijn tumor centraal. We onderwerpen de tumorcellen aan een moleculaire analyse en kijken naar fouten in DNA, eiwitten, vetten, enzovoort.  Bio-informatici voeren daarna met krachtige computers een grondige data-analyse uit, om een dieper inzicht te krijgen in die fouten. Hierdoor vinden we de zwakke plekken waarlangs we de tumor te lijf kunnen gaan (doelwitten).  Zij leveren ons biomerkers die we kunnen gebruiken om het gedrag van de tumor te voorspellen. De daarop volgende ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen en diagnostica vraagt uitgebreide proeven in cellen of diermodellen: het 'pre-klinisch onderzoek'. Dat levert nieuwe therapieën of diagnosetechnieken op die in klinische studies getest worden bij de mens. Voor de opvolging van de effecten op de tumor, ontwikkelen we geavanceerde beeldvormingstechnieken en laboratoriumtests.

Innovatie

Tumor

De tumor als gemeenschap van cellen

Tumoren bestaan uit vele soorten cellen. Niet alleen kankercellen, maar ook bloedvatcellen, immuuncellen, bindweefselcellen. Zij beïnvloeden elkaar sterk, door onderlinge contacten en door afgescheiden stoffen. Daarin willen we meer inzicht krijgen.

Lees meer
Multiomics

Moleculaire analyse

Moleculen zoals DNA, RNA, eiwitten en lipiden zijn cruciaal voor de werking van de cel. Bij kanker vinden we duidelijke afwijkingen in deze moleculen. Deze afwijkingen willen we voor elke tumor in zeer groot ruimtelijk detail in kaart brengen. De brede én gedetailleerde studie van al deze moleculen noemt men multiomics.

Lees meer
Data-analyse

Data-analyse

We beschikken vandaag gelukkig over steeds meer gegevens, 'data' van de patiënt. Niet alleen wetenschappelijke, maar ook klinische data (dossier, scans, …). Al deze data willen we samenbrengen en analyseren. Dit levert een schat aan verbanden en nieuwe inzichten over ziektemechanismen.

Lees meer
Doelwitten en Biomerkers

Doelwitten en Biomerkers

Ons onderzoek legt fouten bloot in specifieke moleculen, die bijdragen aan het ziekteproces. We noemen deze moleculen ‘doelwitten’, omdat we er bij de patiënt willen op ingrijpen en omdat we ze willen opsporen voor een betere diagnose. Hiertoe maken we in het laboratorium nieuwe moleculen die aan deze doelwitten gaan binden.

Lees meer
Pre-klinisch onderzoek

Pre-klinisch onderzoek

Nieuwe behandelingen en diagnostica worden eerst onderzocht in pre-klinisch onderzoek. Dit gebeurt in computersimulaties (in silico), in celkweek (in vitro) en in proefdieren (in vivo). Ze zijn alle drie samen nodig om tot een goed gefundeerd inzicht te komen.

Lees meer
Behandeling

Behandeling

Na positeve pre-klinische tests én na rigoureuze ethische overwegingen, worden nieuwe behandelingen/ diagnostica voor het eerst toegepast bij de mens zelf in klinische studies. In deze studies wordt nagegaan of een in het labo ontwikkeld nieuw geneesmiddel/ diagnosticum ook effectief werkt bij de mens.

Lees meer
Opvolging

Opvolging

Het is van cruciaal belang om te kunnen nagaan of er zich in het lichaam tumorweefsel bevindt. Dit gebeurt door monitoring met behulp van beeldvorming en bloedonderzoeken. Zo kijken we na of een behandeling aanslaat en of de tumor nadien wegblijft. Monitoring is ook steeds meer van belang voor de vroegtijdige opsporing van kanker.

Lees meer
Jo Van Lint

"Het Fonds voor Innovatief Kankeronderzoek geeft ons de nodige extra zuurstof om een pioniersrol te kunnen spelen en concrete doorbraken te realiseren."

Jo Van Lint - Coördinator translationeel onderzoek